12 THÁNG BA 2018

Thiết bị đo độ căng dây- Gamma ERT 300 Tenniscomputer

[​IMG]
Như ta đã biết, lực căng dây sẽ mất đi khi ta chơi, thậm chí nó đã mất đi ngay khi ta vừa đan dây xong. Với mong muốn trang bị cho người chơi một công cụ có thể giúp người chơi biết khi nào nên đan lại dây vợt thì Gamma Sport đã mới ra mắt 1 thiết bị nhỏ có tên ERT 300 Tenniscomputer. Khi gắn thiết bị này lên giữa mặt vợt thì nó mô phỏng lại tác động ngay khi banh chạm mặt dây và cho ra một thông số gọi là Dynamic Tension, từ thông số này ta sẽ dùng bảng qui đổi (kèm theo) để biết số kí thực tế của dây vợt.

Oro đã thử và thiết bị nhỏ này chính xác một cách ngạc nhiên. Lúc trước oro cũng đã dùng qua một thiết bị tương tư cũng của Gamma sản xuất có tên là String Tension Tester, sau quá trình sử dụng thì độ chính xác không đáng tin lắm.

Hình cả 2 bên cạnh nhau
[​IMG]
_K5E8503 by afleck_ben, on Flickr

Gần hơn String Tension Tester, có thể thấy là nó đã được sử dụng 1 thời gian dài
[​IMG]
_K5E8504 by afleck_ben, on Flickr

Mở hộp ERT 300 Tenniscomputer
[​IMG]
_K5E8506 by afleck_ben, on Flickr
[​IMG]
_K5E8507 by afleck_ben, on Flickr

Bảng qui đổi
[​IMG]
_K5E8508 by afleck_ben, on Flickr

Hướng dẫn sử dụng
[​IMG]
_K5E8509 by afleck_ben, on Flickr

Gắn lên giữ mặt vợt
[​IMG]
_K5E8511 by afleck_ben, on Flickr

Hiện chỉ số dynamic tension
[​IMG]
_K5E8512 by afleck_ben, on Flickr

Tra bảng thì ta có thể thấy nếu giả sử mặt vợt là Mid Plus thì số kí thực tế của dây khi đo là 23kg
[​IMG]
_K5E8514 by afleck_ben, on Flickr


Và oro sẽ thử trên 3 cây vợt của oro
1. Head Youtek Radical Pro, dây full bed Luxilon 24kg, đan từ cách dây 6 tháng chỉ chơi chừng 10h thì có kết quả
[​IMG]
_K5E8513 by afleck_ben, on Flickr


2. Head Graphene Prestige Pro, dây main- VS TOuch 21kg, cross- Luxilon 21kg đã chơi khoảng 20h, sắp đứt thì có kết quả
[​IMG]
_K5E8517 by afleck_ben, on Flickr
[​IMG]
_K5E8518 by afleck_ben, on Flickr

3. Head IG Prestige Pro, dây main- VS TOuch 21kg, cross- Luxilon 21kg đã chơi khoảng 10h, thì có kết quả
[​IMG]
_K5E8519 by afleck_ben, on Flickr
[​IMG]

Oro - thegioitennis.net

Viết bình luận của bạn: