ERSA (European Racquet Stringers Association) - Hiệp Hội vợt và dây căng vợt Châu Âu cho  các môn thể thao với vợt và dây căng gồm Tennis, Cầu Lông và Squash). ERSA là một hiệp hội thành lập từ 2001 với pháp nhân là một công ty đối tác của tổ chức USRSA - Hiệp hội vợt và dây Hoa Kỳ. 
Hiện tại ERSA đã mở rộng đến hơn 30 quốc gia trên khắp thế giới và với hơn 3000 thành viên là chuyên gia của các hãng sản xuất vợt và dây, tạp chí thể thao chuyên đề, nhà phân phối các thương hiệu thể thao, nhân viên các cửa hàng bán lẻ đồ thể thao.

 • ERSA indochina là một trong những xu hướng tất yếu của sự phát triển đó. Và Vietnam cũng là nơi được lựa chọn để cụ thể hoá sự phát triển đó từ ERSA.
 • ERSA Indochina hoạt động như một mô hình Câu Lạc Bộ và có sứ mệnh chuyển giao thông tin, huấn luyện và đào tạo nhân viên kinh doanh, dịch vụ cho các nhà phân phối, bán lẻ dung cụ Tennis, Cầu Lông. 
 • ERSA indochina với sự tham gia của Richard Parnell - một trong 10 chuyên gia hàng đầu của hiệp hội ERSA International. 
 • ERSA indochina sẽ cung cấp các khoá đào tạo về vợt, dây và căng vợt theo tiêu chuẩn từ ERSA, cấp các chứng nhận giá trị từ ERSA. Sứ mệnh của ERSA Indochina là mở rộng thông tin đến người chơi nhằm giúp mọi người hiểu rõ và tận dụng tốt hơn cây vợt mình đang chơi, loại dây mình đang quen dùng, tự đưa ra những đánh giá về vợt, dây để tối ưu hóa và khai thác hết những dụng cụ của mình. 
 • ERSA Indochina cung cấp các khóa đào tạo và thi lấy chứng chỉ với sự tham gia của chuyên gia Richard Parnell, các cuộc thi cấp chứng chỉ vợt và dây từ các chuyên gia và chuyên viên tư vấn hàng đầu được tuyển chọn và huấn luyện từ ERSA International. Các chứng chỉ của ERSA Indochina gồm:
  • ERSA Stringer: Không cần thi, chỉ cần tham gia một khóa huấn luyện ngắn ngày
  • ERSA PS (Professional Stringer): Ứng viên phải vượt qua một kỳ thi viết và thực hành
  • ERSA MPS1 (Master Professional Stringer 1): Ứng viên phải vượt qua kỳ thi viết và thi thực hành
  • ERSA MPS2 (Master Professional Stringer 2): tương tự như trên nhưng nội dung thi tập trung vào công nghệ của các thương hiệu hơn
  • ERSA PTS1 (Pro Tour Level 1): Ứng viên phải vượt qua kỳ thi độ vợt và đan vợt
  • ERSA PTS2 (Pro Tour Level 2): Như PTS 1, nhưng thêm một kỳ thi viết
  • ERSA  Master PTS (Master Pro Tour Stringer): Cấp bậc danh dự này chỉ dành cho những người có tay nghề giỏi nhất trên thế giới. 

Link : tham khảo giới thiệu về RICHARD PARNELL  - một trong 10 chuyên gia hàng đầu của ERSA  - hiệp hội Vợt và dây quốc tế.